Med posters utskrivna på storformatsskrivare kan du få maximal färgåtergivning på samma sätt som när du trycker t-shirts och andra textilier.

De båda är faktiskt ganska närbesläktade och använder samma grundprincip, applicera ett motiv på en förbestämd yta. Posters trycks med fördel på minst 230g obestruket vitt posterpapper som är matt.

Skrivaren använder 99 procents Pantone täckning, vilket skapar en magisk vibrerande färgåtergivning. Oavsett vad du trycker och vilken teknik du använder så är det motivet som skall stå i centrum och återspegla en hög kvalitet som varar länge.

Välj din posterstorlek

Posters som handlas online och där du kan välja olika storlekar och motiv är förhållandevis ett nytt sätt att sälja konst på. Själva begreppet Posters har funnits länge men det har då varit mer en biprodukt till skillnad mot nu, när produkten står i centrum.

Postern har fått en självklar plats hemma och många människor tycker det är snyggt. Hög efterfråga skapar naturligtvis stort tryck på posterföretagen och deras produktion.

Här gäller det att hitta effektiva och kvalitativa sätt producera posters. En del företag outsourcar sin produktion till renodlade tryckerier medan några väljer att behålla produktionen in house för att kunna hålla den absolut högsta standarden på utskrifter och leveranstider.

Posteryard.se

Ett av de posters företag som valt att trycka själva är posteryard. De finns i ett antal olika länder men trycker allt i Sverige. Tryckeribranschen står inför ett vägval som kommer tvinga tryckerierna att välja tryckpress eller storformatsskrivare. Där storformatsskrivare håller än betydligt högre nivå men kostar mer pengar i inköp av bläckpatroner.

En tryckpress kan trycka stora upplagor med en låg kostnad fast till deras nackdel ligger kvaliteten, den är inte jämförbar med exempelvis en storformatsskrivare.

Eftersom tryckpressen måste trycka stora upplagor så måste det lagerhållas stora antal posters som sedan slängs om de inte blir sålda. Det problemet har inte en storformatsskrivare som trycker direkt efter beställning från kunden.